Publicatie

De Pre-brugklas: Een uitkomst voor kinderen die 'vast' zitten

Of de brugklas nu te vroeg komt, of juist te laat: de pre-brugklas biedt uitkomst. Een veilige plek waar in kleine groepen gewerkt wordt aan de dingen die voor het desbetreffende kind belangrijk zijn. ‘Wij zien leerlingen groeien in zelfvertrouwen, ze zijn gemotiveerd en voelen zich gewaardeerd’, vertelt Janneke van Nieuwburg – Vestigingsdirecteur bij Winford Academy in Breda.

Vorig schooljaar heeft Winford Breda een try-out gedraaid van de pre-brugklas. Het bleek een denderend succes, waardoor de pre-brugklas dit jaar officieel van start is gegaan. Janneke van Nieuwburg vertelt ons meer over de pre-brugklas en haar bevindingen. 

Wat is het verschil met een ‘normale’ brugklas?

‘De leerlingen van de pre-brugklas volgen taal en rekenen op het niveau van het basisonderwijs. Ze maken ook gewoon de eindtoets van Cito, net als kinderen op de basisschool. Alle andere vakken, volgen ze op het niveau van het voortgezet onderwijs. Zo krijgen ze al biologie, scheikunde en aardrijkskunde, net als op de middelbare school. Door alvast te proeven van de nieuwe vakken, weten ze straks beter op welk niveau ze kunnen instromen en hebben ze een stapje voor. Naast het verschil in vakken, is de hele setting gelijk aan de middelbare school: ze hebben wisseling in leerkrachten en ze leren hoe ze hun schoolwerk moeten inplannen.’

Voor welke kinderen is de pre-brugklas een uitkomst?

‘Voor kinderen die sociaal-emotioneel toe zijn aan afwisseling en uitdaging. Sommige leerlingen zijn ‘rijp’ voor de overstap naar een volgende school, bij ons kunnen ze die stap maken. Op deze manier kunnen ze zich binnen een veilige omgeving voorbereiden op het voortgezet onderwijs.

Wat hoort u terug van pre-brugklassers en ouders?

‘Leerlingen zien het als een nieuwe kans. Ze ontmoeten nieuwe schoolgenoten en krijgen te maken met verschillende docenten in plaats van één. Deze uitdagingen doen de leerlingen zichtbaar goed. We horen in alle gevallen terug dat ze zichtbaar groeien in zelfvertrouwen en betere resultaten behalen dan voorheen. Zo is er een leerling vorig jaar gestart met de pre-brugklas, vanwege een moeilijke tijd op zijn oude school. Vanaf dag één liep hij met een grote glimlach door de school. Zijn ouders gaven aan dat ze een ander – positief – kind in huis hebben gekregen. Dat hadden ze in het beste scenario niet durven dromen.’

Wat zijn de toekomstplannen voor de pre-brugklas?

‘We willen nog meer kinderen helpen die vastzitten, om wat voor reden dan ook. We zetten onze krachten intensief in op taal en rekenen om een sterke basis te creëren voor hun verdere toekomst. Hierdoor ontstaat meer ruimte om zich te ontwikkelen op het niveau dat bij ze past.’